Coachande ledarskap

"Idag är ett coachande förhållningssätt en självklarhet när man pratar om framgångsrikt ledarskap."

Känns det som att alla bollar landar i ditt knä?

I en värld där chefen inte längre sitter på all expertkunskap har kraven på ledarrollen ändrats. Den viktigaste uppgiften för dig som är ledare idag är att kunna nyttja all den potential, kunskap och kompetens som finns i din viktigaste resurs - dina medarbetare.

Med ett coachande ledarskap kan du hjälpa både individer och grupper att utvecklas. I stället för att ge svar och direktiv involverar du medarbetarna i utvecklingsprocessen och tillsammans sätter ni upp tydliga mål, skapar handlingsplaner för att nå dessa, identifierar och hanterar utmaningar längs vägen och stärker motivation för att ta sig hela vägen.

Med ett coachande ledarskap utmanar du dina medarbetare till att växa och ta större eget ansvar - för både sin egen och verksamhetens utveckling. Det ger dig medarbetare som är mer engagerade och motiverade, som tar större eget ansvar och som lär sig att leda sig själva - något som skapar positiva resultat för hela organisationen.

CoachCompaniet erbjuder allt från kortare föreläsningar och workshops till längre kurser inom coachande ledarskap där teori varvas med praktiska övningar.

För vem?
Våra föreläsningar och workshops passar alla som i sitt arbete möter och samtalar med andra människor. Kursen i coachande ledarskap passar chefer, HR-specialister, team- och arbetsledare, projektledare, konsulter, säljare och ledningsgrupper. Du behöver inte ha personalansvar för att ha nytta av de kunskaper som du får genom våra föreläsningar och kurser.

Utbildare
Ansvarig för våra kurser är Malin Boström. Malin har i många år arbetat som utbildare i coachande samtal och coachande ledarskap. Hon är internationellt certifierad coach genom såväl ICF som ICC. Malin har mångårig erfarenhet av att coacha chefer och medarbetare och att arbeta med ledarutveckling i organisationer av varierande storlek och bransch. Hon brinner för att, med hjälp av det coachande ledarskapet, skapa trygga ledare och medarbetare som är mer engagerade, motiverade, tar större eget ansvar och känner mer glädje på arbetsplatsen. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. 

EXEMPEL PÅ KURSUPPLÄGG, 4 DAGAR

Under kursen får du mycket praktisk övning för att känna dig trygg i alla delar vi går igenom. Du får dessutom många konkreta, enkla verktyg och övningar som du direkt kan börja använda i din vardag för att utveckla dina medarbetare - och dig själv.

Efter avslutad kurs vet du:

 • vad som skiljer ett coachande ledarskap från andra typer av ledarskap
 • när och hur du bäst använder ett coachande ledarskap
 • hur du bygger förtroende och tillit hos dina medarbetare
 • hur du lyssnar på ett sätt som får människor att känna sig sedda
 • hur du skapar engagemang och motivation hos dina medarbetare
 • hur du får mer självständiga medarbetare
 • hur du får ökad resultatuppfyllnad
 • hur du frigör mer tid till dig som ledare

Mellan kursomgångarna arbetar du på hemmaplan med de verktyg du fått med dig, allt för att skapa så stort och verklighetsnära lärande som möjligt. Du får support via telefon eller e-post för att få svar på eventuella frågor som uppstår längs vägen.

Upplägg:

4 heldagar (2 + 1 + 1 dagar)

Ur innehållet:

 • Chef, ledare eller coach - vem gör vad och när?
 • Coaching som samtalsmetod och förhållningssätt i ledarskapet
 • Skapa förtroende och tillit
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Kraftfulla frågor
 • Utforma tydliga mål och handlingar som leder framåt
 • Skapa medvetenhet genom återkoppling och reflektion
 • Stärk motivation och tydliggör drivkrafter
 • Prioritera när tiden inte räcker till
 • Uppföljning och ansvarstagande
 • Att coacha grupper och team
 • Vanliga fallgropar