Diplomerad Coach

Diplomerad Coach
CoachCompaniet

Detta sigill intygar att personen som använder det genomgått utbildningen Diplomerad Coach och där uppvisat de kompetenser och färdigheter som krävs för att uppfylla kraven som ställs av världens största branschorganisation för coacher, ICF (International Coach Federation).

Utbildningen är kvalitetssäkrad och godkänd av ICF och innehållet är baserat på den definition av coaching, de etiska riktlinjer och de åtta kärnkompetenser som tagits fram av ICF. 

Detta sigill intygar även att användaren uppfyller utbildningskravet för en internationell certifiering som
ACC (Associate Certified Coach) genom ICF.