Diplomerad Coach

Om utbildningen
Utbildningen Diplomerad Coach är en grundläggande utbildning som ger dig de teoretiska kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta med professionell coaching, oavsett om du vill använda dig av ett coachande förhållningssätt i din nuvarande yrkesroll eller göra coaching till din nya yrkeskarriär. 

Utbildningen är godkänd och kvalitetssäkrad av världens största branschorganisation för coacher - International Coaching Federation (ICF) vilket gör det möjligt för dig att, efter avslutad utbildning, ansökan om internationell certifiering.

Upplägg
Under nio utbildningsdagar varvas kortare teoripass med praktiska övningar, diskussioner och reflektioner där du får lära dig allt du behöver kunna för att arbeta med professionell coaching. Utöver dessa utbildningsdagar får du tillgång till vår plattform med fler föreläsningar, fördjupat material, övningar, verktyg och mallar. 

Utbildningen baseras på ICF:s åtta kärnkompetenser som utgör själva kärnan bland de förmågor en coach ska ha och uppvisa. Läs mer om kärnkompetenserna här

Utöver detta får du en introduktion till NLP, motiverande samtal, mental träning och positiv psykologi och förståelse för hur du kan använda verktyg från dessa områden i rollen som coach. Du kan läsa mer om dessa områden här.

Utbildningen är uppbyggd som en hybrid vilket ger dig det bästa av båda världar. Under fem heldagar (2 + 1 + 2) ses vi på plats i Linköping och däremellan ses vi under fyra halvdagar (2 + 2) digitalt via Zoom. Det ger dig möjlighet att även få träna på att coacha digitalt - något som efterfrågas allt mer.


TILLVAL - CERTIFIERINGSPAKETET ACC

För dig som vill ansöka om en internationell certifiering genom ICF finns det möjlighet att lägga till vårt certifieringspaket. I paketet ingår:

 • Fyra timmar med gruppcoaching under ledning av erfaren mentorcoach
 • Tre timmar med individuell mentorcoaching med en erfaren mentorcoach
 • Tre timmar med en egen coach under utbildningstiden
 • Muntligt examinationssamtal med skriftlig och muntlig återkoppling från två ICF-godkända examinatorer.
 • Guider och mallar som hjälper dig i din ansökningsprocess

PRIS: 10 000 kr (ex moms)

Pris för själva certifieringen tillkommer och betalas direkt till ICF Global i samband med certifieringsansökan. Kostnad för detta är 175 USD för medlemmar i ICF Global och 325 USD för icke-medlemmar. Medlemskostnaden för ICF Global är 245 USD/år.

Kursdatum

Kommande kursstarter

Hybrid (Linköping + online)

Kursstart, september 2024
3-4 september (Linköping)
24-25 september (Zoom)
15 oktober (Linköping)
12-13 november (Zoom)
3-4 december (Linköping)

Din ansökan är inte bindande.

Fakta

LÄNGD
Ca 3 månader

OMFATTNING
9 kursdagar 
2 + 2 + 1 + 2 + 2 (hybrid)
Obligatorisk närvaro alla dagar.

FÖRKUNSKAPER

Inga förkunskaper krävs.

SPRÅK
Utbildningen ges på svenska.

PLATS
Utbildningens två första och två sista dagar samt en dag i mitten av utbildningen ges på plats i Linköping och övriga fyra dagar (halvdagar) på distans via Zoom.

INVESTERING
29 000 kr (ex moms)
I priset ingår:

 • kursbok och digital kursportal med gediget utbildningsmaterial
 • lunch samt för- och eftermiddagsfika under utbildningsdagarna i Linköping

EARLY BIRD
10% rabatt när du bokar din plats minst tre månader i förväg. 

MÅLGRUPP
Utbildningen passar dig som vill:

 • utveckla ditt coachande ledarskap
 • använda ett coachande förhållningssätt i ditt arbete med människor, samtal, utveckling och förändring
 • arbeta professionellt som coach

STUDIETAKT
Kan kombineras med heltidsarbete under förutsättning att du kan vara borta från arbetet under kursdagarna.

Skicka in din intresseanmälan
så berättar vi mer.


Ur innehållet:
 • Vad är coaching och när passar det?
 • Olika modeller för coachande samtal
 • Att bygga förtroende och tillit
 • Att lyssna aktivt
 • Att ställa kraftfulla frågor som leder till insikt och utveckling
 • Att sätta mål och skapa handlingsplaner
 • Att stärka motivation och hitta drivkrafter
 • Att identifiera hinder och skapa strategier
 • Att prioritera och planera sin tid
 • Att leda team och grupper
 • Styrkebaserad coaching
 • Vanliga fallgropar
 • Praktisk träning - både under utbildningsdagarna och med egna klienter

ICF Level 1

Vår utbildning är godkänd och kvalitetssäkrad av världens största branschorganisation för coacher - ICF (International Coaching Federation) och gör det möjligt för dig att ansöka om en internationell certifiering efter avslutad utbildning. Läs mer om ICF här.

Innehållet i utbildningen är baserat på ICF:s åtta kärnkompetenser, dvs de färdigheter de anser att en professionell coach behöver. Utbildningen, i kombination med Certifieringspaketet, ger dig de 60 utbildningstimmar, 10 mentorcoachtimmar och den muntliga examination du behöver för att ansöka om en ACC-certifiering genom ICF. Det enda som inte ingår är din egen träning (du behöver 100 h coacherfarenhet innan du ansöker om certifiering) och ett skriftligt flervalstest som ges av ICF Global. Kostnad för själva certifieringen tillkommer och betalas direkt till ICF Global.