Diplomerad Coach

Utbildningen Diplomerad Coach är en grundläggande utbildning som ger dig de teoretiska kunskaper och färdigheter du behöver för att arbeta som professionell coach, oavsett om du vill använda dig av ett coachande förhållningssätt i din nuvarande yrkesroll eller göra coaching till din nya yrkeskarriär. Utbildningen passar såväl chefer, ledare, HR-specialister, projektledare och konsulter. Den passar också tränare, personliga tränare, lärare, friskvårdsterapeuter, präster och föräldrar. Kort sagt alla som arbetar med, eller vill arbeta med, människor, samtal, utveckling och förändring - eller sig själva.

Under sju utbildningsdagar varvas kortare teoripass med praktiska övningar där du får lära dig allt du behöver kunna för att arbeta med professionell coaching. Utöver dessa utbildningsdagar får du tillgång till vår plattform med fler teoretiska föreläsningar och instuderingsmaterial. Detta kan du studera i din egen takt och tidsåtgång för detta är ca 10 h. 

Utbildningen baseras på de åtta kärnkompetenser som branschorganisationen ICF (International Coaching Federation) har tagit fram och som utgör själva kärnan bland de förmågor en professionell coach ska ha och uppvisa. Läs mer om kärnkompetenserna här.

Utöver detta får du en introduktion till NLP, motiverande samtal, mental träning och positiv psykologi och förståelse för hur du kan använda verktyg från dessa områden i rollen som coach. Du kan läsa mer om dessa områden här.

Utbildningen är ackrediterad av ICF vilket ger dig den teoretiska grund du behöver för att ansöka om en certifiering. Vet du redan nu med dig att du vill ansöka om en certifiering rekommenderar vi vår utbildning till Diplomerad Coach, ICF Level 1, där du, utöver denna teoretiska grund, får allt du behöver för att ansöka om en certifiering, utöver din egen praktik. I den utbildningen ingår även 10 h mentorcoaching, en teoretisk kunskapskontroll samt ett examinationssamtal. Detta finns även att köpa till som ett tillvalspaket om du kommer på att du vill certifiera dig längre fram.

Efter avslutad utbildning blir du en del av vårt alumninätverk där du får träffa andra tidigare deltagare, ta del av fortbildningsdagar och jobbmöjligheter. 

Kursdatum

Kommande kursstarter

Hybrid (Linköping + online)

Kursstart, september 2023

5-6 september (Linköping)
26 september (Zoom)
17 oktober (Zoom)
7 november (Zoom)
28-29 november (Linköping)

Kursstart, november 2023
14-15 november (Linköping)
5 december (Zoom)
9 januari (Zoom)
23 januari (Zoom)
13-14 februari (Linköping)

Kursstart, januari 2024
24-25 januari (Linköping)
15 februari (Zoom)
7 mars (Zoom)
27 mars (Zoom)
17-18 april (Linköping)

Kursstart, mars 2024
5-6 mars (Linköping)
26 mars (Zoom)
23 april (Zoom)
14 maj (Zoom)
4-5 juni (Linköping)

Din ansökan är inte bindande.

Fakta

FÖRKUNSKAPSKRAV
Inga förkunskaper krävs.

LÄNGD
Ca 3 månader

OMFATTNING
7 kursdagar (8.30-16.30)
2 (IRL) + 1 + 1 + 1 + 2 (IRL) 
Obligatorisk närvaro alla dagar.

SPRÅK
Utbildningen ges på svenska.

PLATS
Utbildningen första och sista två dagar ges i Linköping och övriga tre dagar på distans via Zoom.

INVESTERING
25 000 kr (ex moms)
I priset ingår kursbok och kursportal med utbildningsmaterial och övningar. Vi bjuder på för- och eftermiddagsfika samt lunch under utbildningsdagarna i Linköping.

EARLY BIRD
3 000 kr rabatt på kursavgiften vid anmälan minst tre månader innan kursstart.

STUDIETAKT
Kan kombineras med heltidsarbete under förutsättning att man kan vara borta från arbetet under kursdagarna.

Skicka in din intresseanmälan
så berättar vi mer.