Frågor & svar

Här hittar du svaren på några vanliga frågor om coaching och vår utbildning Diplomerad coach.
Om du saknar svaret på din fråga, tveka inte att kontakta oss!


Vad är coaching?

Coaching är en bevisat effektiv metod som hjälper människor att sätta upp mål, hitta vägen dig och skapa resultat. Coaching hjälper människor att få ökad självinsikt, sätta upp tydliga mål, hitta sina drivkrafter och sin motivation samt skapa tydliga handlingsplaner för hur man ska gå från nuläge till önskat läge. Detta görs med bland annat öppna, kraftfulla frågor, aktivt lyssnande och stärkande feedback. 

Under ett coachsamtal går man tillsammans igenom hur nuläget ser ut, vart klienten vill (önskat läge), tittar på resurser (förutsättningar för att lyckas), hinder och skapar handlingsplaner. Coaching är ett kraftfullt verktyg för att få klienten att hitta sin egen motivation och ta eget ansvar i sin egen utveckling. Coachens roll är att finnas med som ett stöd genom hela processen.

Vem passar utbildningen för?

Utbildningen Diplomerad coach passar dig som idag arbetar med människor och vill ha nya verktyg för att hjälpa dem att utvecklas. Den passar även för dig som vill arbeta som professionell coach. Exempel på roller hos de som går våra utbildningar:

  • chefer
  • projektledare
  • HR-specialister
  • idrottstränare
  • lärare
  • präster

Kort sagt alla som arbetar med, eller vill arbeta med, människor, utveckling och förändring - eller sig själv.

Blir jag certifierad när jag gått utbildningen?

Många väljer att gå en coachutbildning för att utvecklas i sin yrkesroll eller i sitt privatliv. Men en del väljer självklart att gå en coachutbildning för att de vill arbeta som professionella coacher, eller gör så redan idag, och vill få en certifiering. Efter vår utbildning blir du Diplomerad coach vilket är den titel som används i Sverige idag om du inte genomgått en certifiering. 

Vår utbildning är ackrediterad av ICF (International Coach Federation) vilket innebär att du efter utbildningen kan ansöka hos ICF om certifiering. Du kan certifiera dig på ICF:s första nivå ACC (Associate Certified Coach). För denna certifiering krävs att du har genomgått en ackrediterad utbildning om minst 60 timmar samt har minst 100 timmars erfarenhet av coaching och 10 timmars mentorcoaching. Certifieringen görs hos ICF och en kostnad för detta tillkommer.

Hur ofta går utbildningen?

Utbildningsstart sker två gånger per år och aktuella kursdatum hittar du här.

När är sista ansökningsdag?

Du kan ansöka om en plats ända fram till en veckan innan kursstart i mån av plats.

Hur betalar jag?

Kursavgiften betalas mot faktura innan kursstart. Meddela oss om fakturaadressen är en annan än den som du uppgivit vid anmälan.

Kan jag dela upp betalningen?

Om du behöver hjälp med att dela upp din betalning rekommenderar vi att du vänder dig till Human Finans som erbjuder olika alternativ till delbetalning.  Mer information om det kan du få på deras hemsida eller ring dem på 08-560 201 15 för gratis rådgivning.

Vad händer om jag måste avbryta utbildningen?

Om du av någon anledning måste avbryta utbildningen återbetalas kursavgiften proportionellt med den tid som återstår av utbildningen. Ett avdrag om 2 500 kr (inkl. moms) görs dock för att täcka administrativa kostnader och utdelat material som ej kan återlämnas. Du behöver inte lämna läkarintyg eller några andra intyg vare sig vid avbokning eller avbruten utbildning.

Vad händer om utbildningen ställs in?

Vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen om deltagarantalet är för lågt (minimum 6 deltagare).