Mentorcoaching


Mentorcoaching är en beprövad metod för att hjälpa dig att utvecklas som coach och fördjupa dina coachfärdigheter.

CoachCompaniet erbjuder mentorcoaching, både enskilt och i grupp, för dig som vill ansöka om certifiering/förnya din certifiering hos ICF eller bara vill fortsätta utvecklas i din roll som coach.

Vår mentorcoach, Malin Boström, är certifierad genom såväl ICF (PCC) som ICC och har över 1 500 timmars erfarenhet. Hon arbetar idag med att coacha ledare, medarbetare och privatpersoner och är huvudlärare på vår utbildning Diplomerad coach.

INDIVIDUELL MENTORCOACHING

Individuell mentorcoaching kan gå till på olika sätt:

 • Du kan spela in ett coachsamtal och skicka in det. Du och din mentorcoach lyssnar då igenom ditt samtal och tillsammans reflekterar ni kring vad du gjorde bra och vad som kan utvecklas.
 • Du coachar "live" inför mentorcoachen som ger dig återkoppling direkt efter avslutat samtal.
 • Du coachar mentorcoachen och får återkoppling direkt efter avslutat samtal.
 • Du tar upp en utmaning du har stött på i ett coachsamtal eller ett etiskt dilemma. Tillsammans med mentorcoachen tittar du på hur du kan hantera den situationen.

Ovanstående metoder kan varieras i ett längre samarbete. Mentorcoachingen kan ske live eller på distans via digitala plattformar som Zoom eller Teams.

Individuell mentorcoaching passar dig som:

 • vill skräddarsy mentorcoachingen helt efter dina behov.
 • har bråttom att certifiera/omcertifiera dig hos ICF.
 • har gått coachutbildningen för en tid sedan och vill fräscha upp dina kunskaper.

Under den individuella mentorcoachingen får du:

 • skräddarsydd coaching och personlig återkoppling på det du vill träna på.
 • en tydligare bild av dina styrkor som coach.
 • tydliga steg för vad som kan ta din coaching till nästa nivå.

Investering:
Mentorcoaching, individuell (1-1,5 h): 1 500 kr (ex. moms)

MENTORCOACHING I GRUPP

CoachCompaniet erbjuder även en coachcirkel där du får din mentorcoaching i grupp. Här får du, som en del i en mindre grupp, möjlighet att coacha och bli coachad av andra personer med ungefär samma erfarenhet som du själv. Du blir också inbjuden till en sluten Facebookgrupp där alla som deltar i programmet har möjlighet att ladda upp inspelade samtal och diskutera frågor som rör coaching med sin mentorcoach och de andra deltagarna.

Under coachcirkeln träffas vi sedan digitalt och diskuterar coachsamtal utifrån ICF:s kärnkompetenser. Under dessa träffar får du ta del av återkoppling från såväl mentorcoachen som tankar från de andra deltagarna. 

Utöver detta får du även ett individuellt samtal med en erfaren mentorcoach där ni diskuterar ett av dina coachsamtal. Detta transkriberas och skickas in till mentorcoachen och du får såväl muntlig som skriftlig återkoppling på ditt samtal.

Coachcirkeln passar dig som:

 • vill utvecklas som coach och ta del av andras erfarenheter.
 • vill göra utvecklingsresan tillsammans med andra.
 • själv vill bli coachad och få möjlighet till ytterligare utveckling, antingen i din roll som coach eller i andra områden av ditt liv.
 • vill certifiera/omcertifiera dig hos ICF.
 • har gått coachutbildningen för en tid sedan och vill fräscha upp dina kunskaper.

Kravet som ställs för att vara med är att du är klar med din coachutbildning.

Under coachcirkeln får du:

 • den mentorcoaching som ICF kräver för ACC-certifiering.
 • en tydligare bild av dina styrkor som coach.
 • tydliga steg för vad som kan ta din coaching till nästa nivå.
 • erfarenhetsutbyte med andra coacher.
 • personlig återkoppling (muntlig och skriftlig återkoppling på inspelat coachsamtal).

Begränsat antal platser, max 10 personer.

Investering: 9 500 kr/person (ex. moms)

Kontakta oss för att få veta mer.