Coachande bemötande

Vill du stärka dina relationer och bidra till andras utveckling?

Oavsett i vilken roll du väljer att använda ett coachande bemötande så ser vi vilken skillnad det gör i människors kommunikation. 

Ledare som gått utbildningen beskriver hur kursen hjälpt dem att skapa mer motivation och engagemang hos sina medarbetare samt fått dem att ta större eget ansvar - något som skapat positiva resultat för hela organisationen. Ett coachande ledarskap har också visat sig frigöra tid för ledare så att man istället för att detaljstyra och arbeta operativt kan lägga mer tid på att arbeta med utveckling av både medarbetarna och organisationen. 

Andra beskriver hur de kunnat stötta i utmanande situationer och bidra till utveckling på ett helt nytt sätt efter kursen. De beskriver hur de hjälpt människor att växa, få nya insikter om sig själva och den situation de befinner sig i, hitta lösningar på utmaningar de står inför och stärka sin självbild. 

Under kursen får du lära dig grunderna i ett coachande förhållningssätt och hur du leder coachande samtal. Du får konkreta verktyg och praktisk träning som gör att du direkt efter avslutad utbildning kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken. 

Denna kurs vänder sig till dig som möter människor i din vardag och bland våra tidigare deltagare finns bland annat chefer och ledare, HR-medarbetare, projektledare, säljare, konsulter, tränare, lärare, vårdpersonal, präster, terapeuter och socialarbetare. 

Upplägg
Under kursen varvas kortare teoretiska genomgångar med praktiska övningar, reflektioner och diskussioner med exempel från verkligheten. Du får dessutom många konkreta, enkla verktyg och övningar som du direkt kan börja använda i din vardag för att utveckla människor du möter - och dig själv.

Kursdatum

Kommande kursstarter

Hybrid (Linköping + online)

Kursstart, september 2024
3-4 september (Linköping)

Din ansökan är inte bindande.

Fakta

OMFATTNING 
2 dagar (8.30-16.30).

HYBRIDUTBILDNING
Kursen ges på plats i Linköping.

MÅLGRUPP

Kursen passar dig som arbetar med människor, samtal, utveckling och förändring.

INVESTERING
9 500 kr (ex moms)
I priset ingår:

 • Kursmaterial med bland annat verktyg, övningar och mallar i vår digitala kursportal.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika.
 • Diplom efter avslutad utbildning.

Ur innehållet:

 • Coaching som samtalsmetod och förhållningssätt i yrkesrollen
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Att ställa frågor som skapar insikt och utveckling
 • Utforma tydliga mål och handlingar som leder framåt
 • Skapa medvetenhet genom återkoppling och reflektion
 • Stärk motivation och tydliggör drivkrafter
 • Vanliga fallgropar
 • Konkreta verktyg och övningar för att coacha dina klienter
 • Praktisk träning och handledning som gör dig trygg
  i att leda coachande samtal

Efter avslutad kurs vet du:

 • vad som skiljer coaching från andra typer av stödjande roller
 • när och hur du bäst använder ett coachande bemötande
 • hur du lyssnar på ett sätt som får människor att känna sig sedda
 • hur du skapar engagemang och motivation hos människor du möter
 • hur du får människor att ta större eget ansvar för sina uppgifter och sin utveckling
 • hur du stöttar människor till att formulera och nå sina mål
 • hur du leder coachande samtal

Utbildare

Ansvarig för våra kurser är Malin Boström. Malin har i många år arbetat som utbildare i coachande samtal och coachande ledarskap. Hon är internationellt certifierad coach genom såväl ICF som ICC. Malin har coachat hundratals chefer och medarbetare och arbetat med ledarutveckling i organisationer av varierande storlek och bransch. Hon brinner för att bidra till ett ökat välmående och stärkt självledarskap både på och utanför arbetsplatser genom att dela med sig av sina verktyg och erfarenheter av ett coachande bemötande. 

Företagsintern utbildning

Vill du att vi kommer till er och håller utbildningen? Boka in ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer.