Integritetspolicy

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna kontakta dig och ge dig bra service exempelvis vad gäller information, uppföljning och erbjudanden om evenemang. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal och lagar samt utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företagsnamn
 • Användarnamn
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Hur lagras personuppgifterna?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vår utgångspunkt är att inte samla in mer information än vi behöver och att inte lagra dina personuppgifter längre än vi behöver, mot bakgrund av vårt intresse, fullgörande av avtal eller lagstadgade skäl. Vi arbetar kontinuerligt med att radera uppgifter från våra system när uppgifterna inte längre behövs.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö och skyddar i hög grad mot intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. All kommunikation mellan din webbläsare och vår server är krypterad (TLS).

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Detta omfattar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vårt företag eller vår webbplats, med kravet att dessa parter säkerställer att informationen hålls konfidentiell.

Hur håller vi personuppgifterna uppdaterade?

Vi behöver din hjälp för att säkerställa att de personuppgifter vi har är aktuella. Kontakta oss på info@coachcompaniet.se om de personuppgifter vi har om dig behöver uppdateras, korrigeras eller kompletteras.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att ta del av vilken information vi sparat om dig och att begära rättning om vi har felaktiga personuppgifter registrerade. Du har också rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter om vi inte längre har ett gällande avtal, om vi inte är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna. För hjälp med ovanstående, kontakta oss på info@coachcompaniet.se.

Hur använder vi cookies?

När du besöker vår hemsida använder vi cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Vi använder cookies för att förbättra webbplatsens innehåll, struktur och användarupplevelse. Vår användning av cookies kopplas inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

När du besöker hemsidan för första gången får du möjligheten att stänga av eller ställa in dina cookies. Du kan också ändra inställningarna gällande dina cookies i din valda webbläsare.

Ansvar

MB CoachCompaniet AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.