Bli övningsklient

ÖVNINGSKLIENTER SÖKES TILL BLIVANDE COACHER


Vill du få en nystart eller förverkliga en dröm?
Är det något som skaver och du vill få till en förändring?
Vill du få stöd på vägen?

Coaching är en utvecklingsorienterad samtalsmetod som hjälper människor att ta nästa steg i sin utveckling, nå uppsatta mål och hantera utmaningar man står inför. Coaching är inte rådgivning eller terapi utan handlar om att, genom reflekterande frågor och övningar, hjälpa dig att hitta dina egna svar och få ökad självinsikt.

På CoachCompaniet utbildar vi professionella coacher och som en del i kursdeltagarnas utbildning ingår arbete med övningsklienter för att fördjupa sitt lärande. 

HUR GÅR DET TILL?

I en serie om minst tre samtal (kan förlängas enligt ök med kursdeltagaren) jobbar du och din coach under ca tre månader med att sätta upp mål för ditt professionella eller privata liv, skapa tydliga handlingsplaner för att nå dit du vill och strategier för att hantera de utmaningar du kan stöta på längs vägen. Samtalen kan ske fysiskt, digitalt eller via telefon (beroende på var du och kursdeltagaren befinner sig) och varje samtal är ca 45-60 min långt.

Allt som sägs under era samtal behandlas konfidentiellt. Eftersom våra kursdeltagare kontinuerligt får handledning av en erfarenhet mentorcoach kan saker som hänt under coachingen komma att diskuteras – men alltid på ett sätt som avidentifierar dig som klient. Samtliga kursdeltagare och mentorcoacher arbetar utifrån ICF:s etiska riktlinjer vilket bland annat innefattar att arbeta med konfidentialitet. 

Om du upplever att en deltagare bryter mot de etiska riktlinjerna ber vid dig att snarast kontakta CoachCompaniets utbildningsansvarige via malin.bostrom@coachcompaniet.se.

Som ett led i handledningen kan deltagarna komma att spela in ett eller flera samtal. Ljudinspelningen används endast vid handledning med mentorcoach och kursdeltagaren ansvarar för att inspelningen raderas efter samtalstillfället, om inte annat överenskommits med dig som klient. Om kursdeltagaren önskar spela in ert samtal kommer du att få en fråga om detta och du har alltid rätt att tacka nej.

VAD KOSTAR DET?

Som övningsklient betalar du ett kraftigt reducerat pris, endast
100 kr/tillfälle. Arvodet är tänkt att täcka kursdeltagarens självkostnader för sin träning och betalas direkt till kursdeltagaren. CoachCompaniet har ingen förtjänst i detta.

VEM KAN BLI ÖVNINGSKLIENT?

För att bli övningsklient krävs att:

  • Du är 18 år eller äldre
  • Du har ett intresse för att arbeta med din personliga utveckling
  • Du är inte i en pågående psykiatrisk utredning eller behandling
  • Du är inte i ett pågående missbruk av alkohol och/eller droger
  • Om du går i terapi behöver du ett godkännande från din terapeut om att gå in i ett coachsamarbete innan samarbetet inleds.
  • Du godkänner att CoachCompaniet lagrar dina personuppgifter enligt gällande GDPR. Läs mer om vår personuppgiftshantering här.
  • Du godkänner att dina kontaktuppgifter förmedlas till kursdeltagaren.

JAG ÄR INTRESSERAD - HUR GÖR JAG NU?

Fyll i dina kontaktuppgifter och svara på några frågor i vårt intresseformulär här intill. När din ansökan är godkänd lämnas dina kontaktuppgifter vidare till en av våra kursdeltagare som kommer att kontakta dig för att boka ett första möte. Processen kan ta ca två veckor. Om vi just nu inte har någon utbildning igång meddelar vi dig detta, skriver upp dig på vår intresselista och tar en kontakt när nästa kursstart börjar. 

SKICKA DIN INTRESSEANMÄLAN REDAN IDAG!

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen
att kontakta oss via info@coachcompaniet.se