Coachande ledarskap, steg 1

"Idag är ett coachande förhållningssätt en självklarhet
när man pratar om framgångsrikt ledarskap."


Känns det som att alla bollar landar i ditt knä?

I takt med samhällets utveckling har rollen som chef och ledare förändrats. Idag är en av ledarens viktigaste uppgifter att få andra att växa och nå sina mål. Genom ett coachande ledarskap får du medarbetare som är mer engagerade och motiverade, som tar större eget ansvar och som lär sig att leda sig själva - något som skapar positiva resultat för hela organisationen. Ett coachande ledarskap har också visat sig frigöra tid för ledare så att man istället för att detaljstyra och arbeta operativt kan lägga mer tid på att arbeta med utveckling av både medarbetarna och hela organisationen.

I den här kursen får du lära dig grunderna i det coachande ledarskapet och hur du kan använda ett coachande förhållningssätt i din ledarroll. Du får konkreta verktyg och praktisk träning som gör att du direkt efter avslutad utbildning kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken. 

Upplägg
Under kursen varvas kortare teoretiska genomgångar med praktiska övningar, reflektioner och diskussioner med exempel från verkligheten. får du mycket praktisk övning för att känna dig trygg i alla delar vi går igenom. Du får dessutom många konkreta, enkla verktyg och övningar som du direkt kan börja använda i din vardag för att utveckla dina medarbetare - och dig själv.

Under heldagarna på plats lägger vi fokus på teoretiska genomgångar och praktisk träning av olika modeller och verktyg. Under de digitala halvdagarna fokuserar vi på erfarenhetsutbyte och handledning kring samtal ni haft med klienter på hemmaplan.

Mellan kursomgångarna arbetar du på hemmaplan med de verktyg du fått med dig, allt för att skapa så stort och verklighetsnära lärande som möjligt. Mellan kursomgångarna får du även individuell handledning av en erfaren coach för att stötta dig i din utveckling. Du har också fri tillgång till support via telefon och e-post för att få svar på eventuella frågor som uppstår längs vägen.

Kursdatum

Kommande kursstarter

Hybrid (Linköping + online)

Kursstart, september 2024
3-4 september (Linköping)
30 september (Zoom, halvdag)
5 november (uppföljningsdag, Zoom, halvdag)

Din ansökan är inte bindande.

Fakta

OMFATTNING 
2 + 0,5 + 0,5 dagar under ca 2 månader varav
tv¨å heldagar (8.30-16.30) och en halvdag (8.30-12.00) med en uppföljande halvdag en tid efter avslutad utbildning.

HYBRIDUTBILDNING
Kursens två första dagar ges på plats i Linköping och övriga två dagar (halvdagar) på distans via Zoom.

MÅLGRUPP

Kursen passar dig som arbetar som chef eller ledare och som vill få fler verktyg för att utveckla dina medarbetare och stärka din kommunikativa förmåga. Du behöver inte ha personalansvar för att ha nytta av de kunskaper du får genom denna kurs.

INVESTERING
14 900 kr (ex moms)
I priset ingår:

 • Omfattande kursmaterial med bland annat verktyg, övningar och mallar i vår digitala kursportal.
 • Två tillfällen med individuell handledning där du får återkoppling på dina coachande samtal.
 • Lunch samt för- och eftermiddagsfika under kursdagarna i Linköping.
 • Diplom efter avslutad utbildning.

Vid bokning av steg 1 och steg 2 vid samma tillfälle får du 10 % rabatt på kursavgiften och betalar endast 26.820 kr (ord. pris 29.800 kr). 

Ur innehållet

 • Chef, ledare eller coach - vem gör vad och när?
 • Coaching som samtalsmetod och förhållningssätt i ledarskapet
 • Olika nivåer av lyssnande
 • Att ställa frågor som skapar insikt och utveckling
 • Utforma tydliga mål och handlingar som leder framåt
 • Skapa medvetenhet genom återkoppling och reflektion
 • Stärk motivation och tydliggör drivkrafter
 • Vanliga fallgropar
 • Konkreta verktyg och övningar för att coacha dina medarbetare
 • Praktisk träning  och handledning som gör dig trygg
  i att leda coachande samtal

Efter avslutad kurs vet du:

 • vad som skiljer ett coachande ledarskap från andra typer av ledarskap
 • när och hur du bäst använder ett coachande ledarskap
 • hur du lyssnar på ett sätt som får människor att känna sig sedda
 • hur du skapar engagemang och motivation hos dina medarbetare
 • hur du får mer självständiga medarbetare
 • hur du får ökad resultatuppfyllnad
 • hur du frigör mer tid till dig som ledare

Utbildare

Ansvarig för våra kurser är Malin Boström. Malin har i många år arbetat som utbildare i coachande samtal och coachande ledarskap. Hon är internationellt certifierad coach genom såväl ICF som ICC. Malin har mångårig erfarenhet av att coacha chefer och medarbetare och att arbeta med ledarutveckling i organisationer av varierande storlek och bransch. Hon brinner för att, med hjälp av det coachande ledarskapet, skapa trygga ledare och medarbetare som är mer engagerade, motiverade, tar större eget ansvar och känner mer glädje på arbetsplatsen.   

Företagsintern utbildning

Vill du att vi kommer till er och håller utbildningen? Boka in ett förutsättningslöst möte så berättar vi mer.