Coachöverenskommelse

Genom bokning av coaching genom CoachCompaniet godkänner jag som klient nedanstående överenskommelse:

 1. Som övningsklient har jag rätt till tre coachsamtal á 45-60 min under ca tre månaders tid. För detta betalar jag 100 SEK (inkl. moms) per tillfälle direkt till min coach.
 2. Som klient kommer jag att delta på den mellan mig och coachen överenskomna tiden och vara närvarande vid den lokal eller tekniska plattform som är överenskommen. Vid utebliven närvaro som inte aviserats räknas tillfället som förbrukat. 
 3. Som klient förstår jag att coaching är till för att på ett professionellt sätt skapa och utveckla personliga och/eller yrkesmässiga mål och att skapa planer och/eller strategier för att nå dessa mål.
 4. Som klient är jag medveten om att coaching INTE innebär att diagnostisera och behandla mentala sjukdomar eller störningar. 
 5. Som klient lovar jag att jag, om jag för närvarande går i terapi eller på annat sätt behandlas för mentala problem, har rådgjort med den som jag får vård/terapi av angående lämpligheten i att få coaching och att denne är medveten om mitt beslut att börja med coaching. 
 6. Som klient ger jag min coach tillåtelse att på ett ödmjukt sätt utmana mig i syfte att hjälpa mig skapa nya resultat inom de områden jag önskar. Som klient är det jag som avgör vad våra sessioner skall komma att handla om. 
 7. Som klient är jag medveten om att det jag säger till min coach behandlas konfidentiellt om jag inte skriftligen har gett min tillåtelse till något annat eller om lagen kräver det. 
 8. Som klient är jag medveten om att vissa ämnen kan yrkesmässigt delas med andra coacher, utbildare eller handledare i utvecklingssyfte. Om det sker så sker det anonymt och på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera mig som klient.
 9. Som klient är jag medveten om att jag är ansvarig för mitt fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande även under coachingen. Jag är medveten om att jag är ansvarig för mina beslut och val och att jag kan välja att avbryta coachingen när jag vill. 
 10. Som klient är jag medveten om att coaching är en omfångsrik process som kan innefatta alla delar av mitt liv som till exempel ekonomi, hälsa, arbete, relationer, utbildning, fritid. Jag är medveten om att det är upp till mig att välja vilka områden jag vill ha coaching inom, det är mitt ansvar hur jag väljer att hantera dess områden och jag har också hela ansvaret för vilka idéer jag förverkligar. 
 11. Som klient är jag medveten om att coaching inte är en ersättning till professionell rådgivning oavsett om det rör sig om frågor som rör juridik, medicin, ekonomi, andlighet eller något annat område som kräver fackkunskap. Jag är medveten om att alla beslut jag fattar inom dessa områden är mina och att de handlingar som följer av besluten är mitt eget ansvar. När jag behöver specifika fackkunskaper kommer jag att uppsöka sådan hjälp. 
 12. Som klient ger jag mitt samtycke till att min coach sparar anteckningar från samtalen (på ett sätt som uppfyller GDPR), i syfte att följa den utveckling som skett.